Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Glöm inte att köpa garn till ditt mönster om vi ska skicka det

Stickfasthetmätare i trä

85 SEK

Stickfasthetsmätaren är en ovärderlig hjälp i stickarens väska. I rutan har du en kvadratdecimeter som gör det lätt för dig att räkna ut stickfastheten. Mätaren har även en skåra där du kan mäta dina stickors storlek.