Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Glöm inte att köpa garn till ditt mönster om vi ska skicka det

11 m/10 cm

Här finns de mönster som har stickfasthet 11 maskor per 10 cm. Antalet varv per 10 cm kan variera.