Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Glöm inte att köpa garn till ditt mönster om vi ska skicka det

Seeknit kopplingsled

65 SEK

Med dessa kopplingsleder kan du använda en kabel med ett mindre fäste till en sticka med större fäste.

Kopplingsleden finns i två varianter: M1.8 till M2 och M2 till M4.