Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Don't forget to buy yarn for your pattern if we are going to send it

Rund resår

25 SEK

Pryms runda resår är tunn (diameter 1,5 mm) och kommer i flera färger. Perfekt när du ska sy i en resår i halskanten. Bandet mäter 3 meter.