Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Don't forget to buy yarn for your pattern if we are going to send it
Detta är en nästan helt rund knapp med ett hål undertill. Knappen lämpar sig därför väldigt fint till knappar i sprund eller liknande. Knappen är 10 mm i diameter.