Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Don't forget to buy yarn for your pattern if we are going to send it

CocoKnits - Maskräddare

89 SEK

We have run out of stock for this item.


Tappade maskor fångas lätt upp med maskräddaren från CocoKnits. Den har två virkkrokar, en i varje ände, för att kunna plocka upp tappade maskor. 

Maskräddaren är gjord i nickelplätterat stål och är magnetisk.