Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Don't forget to buy yarn for your pattern if we are going to send it

Måttband cm och tum

45 SEK

 

Pryms klassiska måttband mäter centimeter och tum, där den ena sidan är vit och den andra är gul. Måttbandet är 150 cm långt.