Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Don't forget to buy yarn for your pattern if we are going to send it

Knapp med brandbil

8 SEK

Denna charmiga vita knapp med en tryckt knapp på framsidan har en kanal på baksidan där du kan sy fast knappen. Knappen är 15 mm i diameter.