Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Don't forget to buy yarn for your pattern if we are going to send it
Klassisk duffelknapp i bränt trä med två hål. Knappen finns i flera storlekar och då är det längden på knappen som avses.