14 m/10 cm

Här finns de mönster som har stickfasthet 14 maskor per 10 cm. Antalet varv per 10 cm kan variera.
Visa som