10 m/10 cm

Här finns de mönster som har stickfasthet 10 maskor per 10 cm. Antalet varv per 10 cm kan variera.
Visa som